درمان کمر درد با فیزیوتراپی

خانه درمان کمر درد با فیزیوتراپی

فیزیوتراپی کمر

درمان کمر درد با ورزش

بیشتر برنامه های فیزیوتراپی کمر که برای درمان درد پایین کمر و برخی دردهای رادیکولار (دردهایی که به پا میزنند) طراحی شده اند، ترکیبی از انواع ورزشهای حرکات کششی، ورزشهای ایجاد تعادل و پایدار سازی و ورزشهای تقویت کننده میانه بدن هستند که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته ایم:

حرکات کششی : کشش درست عضلات همراه با ورزش فعال به حفظ دامنه طبیعی حرکت کمک کرده و باعث بهبود عضلاتی که دچار آتروفی ناشی از عدم استفاده هستند یا دچار اسپاسم ناشی از حالت نامناسب بدن یا تحریک عصبی هستند میشوند. برای بسیاری از بیماران بهتر است برنامه ورزش های کششی روتینی که توسط فیزیوتراپیست برایشان طراحی شده است، دنبال شود. به طور کلی بیمارانی که کمردرد دارند، باید بر حرکات کششی عضلات پایین کمر، عضلات شکم، رانها و پاها متمرکز شوند. این بیماران هرگز نباید در حین حرکات کششی بپرند و همه حرکات کششی باید تدریجی و آهسته باشند.

ورزشهای ایجاد تعادل و پایدار سازی : در این ورزشها از انواع ورزشها استفاده میشود و ممکن است از توپ ورزشی، دستگاههای تعادلی یا ورزشهای پایدار کننده در آنها استفاده شود. نکته مهم در این ورزشها این است که عضلات ثانویه ستون فقرات تقویت میشود و از ستون فقرات و دامنه حرکتی آن پشتیبانی میشود.

ورزشهای تقویت کننده میانه بدن : این ورزشها برای تقویت عضلات شکم و پایین کمر طراحی شده اند تا کمربند عضلانی میانه بدن و دور کمر را بهبود ببخشند. معمولا این ورزشها عبارتند از:

  • * دراز نشست، کرانچ، دستگاههای کار روی شکم و بالا آوردن پا
  • * ورزشهای پایین کمر که بر روی دستگاه یا تنها با خوابیدن بر روی شکم و بالا آوردن تدریجی سینه از روی زمین انجام میشود. در این ورزشها عضلات پایین کمر برای کشش ستون فقران استفاده میشود.
  • * حرکت صبح بخیر که برای تقویت عضلات پایین کمر استفاده میشود. در این ورزش فرد می ایستد در حالی که پاهایش صاف بوده و به اندازه عرض شانه باز است و یک میله وزنه روی شانه هایش قرار دارد. سپس بیمار به تدریج به جلو خم میشود تا زمانی که صورتش موازی با سطح زمین باشد و سپس به عقب و حالت ایستاده باز میگردد.

 

 

تمرین دراز نشست برای کمر دردتصویر : تمرین درازنشست برای تقویت میانه بدن

 

کرانچ
تصویر : کرانچ

 

ورزش تقویت پایین کمر
تصویر : ورزش پایین کمر

 

حرکت صبح بخیر تقویت کمر
تصویر : حرکت صبح بخیر برای تقویت کمر

 

برخی از مراکز فیزیوتراپی، فیزیوتراپی در آب نیز انجام میدهند یا ورزشهای آبی توصیه میکنند. آب بدن را پشتیبانی کرده و تاثیر گرانش را به حداقل میرساند و بیمار راحت تر میتواند برنامه ورزشی را شروع کند. ورزشهای آبی برای بیمارانی که سن بالا دارند بسیار موثر است و همچنین بیماران معلول یا ناتوانی که نمیتوانند ورزشهای قدرتی را بیرون از آب انجام دهند مفید است.